Disclaimer

DoaMakan.com tidak menyimpan data peribadi para pengunjung melainkan mendapat keizinan terlebih dahulu. Data lawatan pengunjung yang disediakan oleh pihak penyedia platform adalah untuk rekod dan rujukan pihak DoaMakan.com sahaja.

Penggunaan Maklumat

Penulisan artikel adalah untuk rujukan para pengunjung. Pertimbangan akhir untuk aplikasi kandungan web ini adalah pilihan pihak pengunjung. Pengunjung bersetuju untuk menanggung segala risiko akibat daripada penggunaan semula atau aplikasi kandungan yang terdapat dalam laman sesawang ini.

Penulisan Komen

Pemilik laman sesawang ini berhak untuk mengedit, menyekat atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis.

Risiko

Pihak DoaMakan.com tidak menanggung sebarang risiko atas penggunaan dan lawatan para pengunjung ke laman sesawang ini.